Evropska državljanska pobuda

01-02-2018

Evropska državljanska pobuda je pomemben instrument participativne demokracije v Evropski uniji, saj milijonu evropskih državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU omogoča, da Evropsko komisijo pozovejo, naj predlaga pravni akt za izvajanje pogodb o EU. Odkar se uporablja Uredba (EU) št. 211/2011, v kateri so podrobno določeni postopki in pogoji za državljansko pobudo, so bile Komisiji uspešno predložene štiri pobude.

Evropska državljanska pobuda je pomemben instrument participativne demokracije v Evropski uniji, saj milijonu evropskih državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU omogoča, da Evropsko komisijo pozovejo, naj predlaga pravni akt za izvajanje pogodb o EU. Odkar se uporablja Uredba (EU) št. 211/2011, v kateri so podrobno določeni postopki in pogoji za državljansko pobudo, so bile Komisiji uspešno predložene štiri pobude.