Pravica do peticije

01-10-2017

Od začetka veljavnosti maastrichtske pogodbe ima vsak državljan Evropske unije pravico, da na Evropski parlament naslovi peticijo v obliki pritožbe ali zahteve glede zadeve, ki sodi na področje delovanja Evropske unije. Odbor za peticije Evropskega parlamenta peticije pregleda, odloči o njihovi dopustnosti ter je zadolžen za njihovo obravnavo.

Od začetka veljavnosti maastrichtske pogodbe ima vsak državljan Evropske unije pravico, da na Evropski parlament naslovi peticijo v obliki pritožbe ali zahteve glede zadeve, ki sodi na področje delovanja Evropske unije. Odbor za peticije Evropskega parlamenta peticije pregleda, odloči o njihovi dopustnosti ter je zadolžen za njihovo obravnavo.