Območje svobode, varnosti in pravice: splošni vidiki

01-03-2018

Lizbonska pogodba vzpostavitvi območja svobode, varnosti in pravice daje velik pomen. Uvaja več pomembnih novih elementov: učinkovitejši in demokratičnejši postopek odločanja kot odgovor na odpravo stare strukture stebrov, obsežnejše pristojnosti Sodišča EU in novo vlogo nacionalnih parlamentov. Osnovne pravice krepi Listina temeljnih pravic, ki je zdaj za EU pravno zavezujoča.

Lizbonska pogodba vzpostavitvi območja svobode, varnosti in pravice daje velik pomen. Uvaja več pomembnih novih elementov: učinkovitejši in demokratičnejši postopek odločanja kot odgovor na odpravo stare strukture stebrov, obsežnejše pristojnosti Sodišča EU in novo vlogo nacionalnih parlamentov. Osnovne pravice krepi Listina temeljnih pravic, ki je zdaj za EU pravno zavezujoča.