Upravljanje zunanjih meja

01-04-2018

Politika upravljanja meja EU je bila priča velikim spremembam s prihodom beguncev in migrantov brez urejenega statusa, kakršnega še ni bilo, zlasti od sredine leta 2015, ko se je pokazala vrsta pomanjkljivosti v politikah EU na področjih zunanjih meja in migracij. Zaradi izzivov v zvezi s povečanjem mešanih migracijskih tokov v EU ter večjih varnostnih pomislekov se je začelo novo obdobje dejavnosti na področju varovanja zunanjih meja EU, kar je vplivalo tudi na njene notranje meje.

Politika upravljanja meja EU je bila priča velikim spremembam s prihodom beguncev in migrantov brez urejenega statusa, kakršnega še ni bilo, zlasti od sredine leta 2015, ko se je pokazala vrsta pomanjkljivosti v politikah EU na področjih zunanjih meja in migracij. Zaradi izzivov v zvezi s povečanjem mešanih migracijskih tokov v EU ter večjih varnostnih pomislekov se je začelo novo obdobje dejavnosti na področju varovanja zunanjih meja EU, kar je vplivalo tudi na njene notranje meje.