Azilna politika

01-03-2018

Namen azilne politike EU je vsem državljanom tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno zaščito, ponuditi ustrezen status v eni od držav članic in zagotoviti spoštovanje načela nevračanja. Zato si Unija prizadeva razviti skupni evropski azilni sistem.

Namen azilne politike EU je vsem državljanom tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno zaščito, ponuditi ustrezen status v eni od držav članic in zagotoviti spoštovanje načela nevračanja. Zato si Unija prizadeva razviti skupni evropski azilni sistem.