Energetska učinkovitost

01-02-2018

Zmanjšanje porabe in preprečevanje izgub energije postaja za EU vse pomembnejše. Njeni voditelji so leta 2007 določili, da je treba do leta 2020 zmanjšati letno porabo energije v EU za 20 %. Ukrepi za energetsko učinkovitost se vse bolj uveljavljajo, ne samo za doseganje trajnostne oskrbe z energijo, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, izboljševanje zanesljivosti oskrbe in zmanjševanja stroškov uvoza, temveč tudi za spodbujanje konkurenčnosti EU. Zato je energetska učinkovitost strateška prednostna naloga energetske unije, EU pa spodbuja načelo, da jo je treba postaviti na prvo mesto. Ravno se razpravlja o prihodnjem okviru politike za obdobje po letu 2030.

Zmanjšanje porabe in preprečevanje izgub energije postaja za EU vse pomembnejše. Njeni voditelji so leta 2007 določili, da je treba do leta 2020 zmanjšati letno porabo energije v EU za 20 %. Ukrepi za energetsko učinkovitost se vse bolj uveljavljajo, ne samo za doseganje trajnostne oskrbe z energijo, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, izboljševanje zanesljivosti oskrbe in zmanjševanja stroškov uvoza, temveč tudi za spodbujanje konkurenčnosti EU. Zato je energetska učinkovitost strateška prednostna naloga energetske unije, EU pa spodbuja načelo, da jo je treba postaviti na prvo mesto. Ravno se razpravlja o prihodnjem okviru politike za obdobje po letu 2030.