Mala in srednja podjetja

01-01-2018

Mikro, mala in srednja podjetja predstavljajo 99 % vseh podjetij v Evropski uniji. Zagotavljajo dve tretjini delovnih mest v zasebnem sektorju ter prispevajo k več kot polovici skupne dodane vrednosti, ki jo ustvarijo podjetja v EU. Za podporo malim in srednjim podjetjem je bilo sprejetih več akcijskih programov, kot so Akt za mala podjetja, Obzorje 2020 in program COSME. Njihov namen je z raziskavami in inovacijami povečati konkurenčnost malih in srednjih podjetij ter zagotoviti boljši dostop do financiranja za mala in srednja podjetja.

Mikro, mala in srednja podjetja predstavljajo 99 % vseh podjetij v Evropski uniji. Zagotavljajo dve tretjini delovnih mest v zasebnem sektorju ter prispevajo k več kot polovici skupne dodane vrednosti, ki jo ustvarijo podjetja v EU. Za podporo malim in srednjim podjetjem je bilo sprejetih več akcijskih programov, kot so Akt za mala podjetja, Obzorje 2020 in program COSME. Njihov namen je z raziskavami in inovacijami povečati konkurenčnost malih in srednjih podjetij ter zagotoviti boljši dostop do financiranja za mala in srednja podjetja.