Biotska raznovrstnost, raba zemljišč in gozdarstvo

01-02-2018

Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju iz leta 1992 je bila zaradi sprejetja Konvencije o biološki raznovrstnosti pomemben korak naprej k ohranitvi biotske raznovrstnosti in varstvu narave. Evropska unija ima pomembno mednarodno vlogo pri iskanju rešitev za težave, kot so izgubljanje biotske raznovrstnosti, podnebne spremembe in uničevanje tropskih deževnih pragozdov. Leta 2011 se je zavezala, da bo do leta 2020 na svojem območju ustavila izgubljanje biotske raznovrstnosti in slabšanje ekosistemskih storitev. Izpolniti pa je treba še druge cilje, določene v direktivi o habitatih ali konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Globalni pariški sporazum, dosežen decembra 2015, o blaženju posledic podnebnih sprememb in pozneje sprejeta zakonodaja EU o izvajanju tega sporazuma naj bi pozitivno vplivala na ohranjanje biotske raznovrstnosti v naslednjih desetletjih. Od leta 1992 je program LIFE najpomembnejši finančni instrument za zaščito biotske raznovrstnosti in varstvo gozdov EU.

Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju iz leta 1992 je bila zaradi sprejetja Konvencije o biološki raznovrstnosti pomemben korak naprej k ohranitvi biotske raznovrstnosti in varstvu narave. Evropska unija ima pomembno mednarodno vlogo pri iskanju rešitev za težave, kot so izgubljanje biotske raznovrstnosti, podnebne spremembe in uničevanje tropskih deževnih pragozdov. Leta 2011 se je zavezala, da bo do leta 2020 na svojem območju ustavila izgubljanje biotske raznovrstnosti in slabšanje ekosistemskih storitev. Izpolniti pa je treba še druge cilje, določene v direktivi o habitatih ali konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES). Globalni pariški sporazum, dosežen decembra 2015, o blaženju posledic podnebnih sprememb in pozneje sprejeta zakonodaja EU o izvajanju tega sporazuma naj bi pozitivno vplivala na ohranjanje biotske raznovrstnosti v naslednjih desetletjih. Od leta 1992 je program LIFE najpomembnejši finančni instrument za zaščito biotske raznovrstnosti in varstvo gozdov EU.