Boj proti podnebnim spremembam

01-02-2018

Na konferenci OZN o podnebnih spremembah, ki je potekala decembra 2015 v Parizu, so se pogodbenice z vsega sveta dogovorile o omejitvi globalnega segrevanja na precej pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. EU si prizadeva, da bi do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za vsaj 40 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990, obenem pa izboljšala energetsko učinkovitost za 27 % in povečala delež obnovljivih virov energije v končni porabi na 27 %. Pomemben mehanizem v boju proti podnebnim spremembam je sistem EU za trgovanje z emisijami (ETS).

Na konferenci OZN o podnebnih spremembah, ki je potekala decembra 2015 v Parizu, so se pogodbenice z vsega sveta dogovorile o omejitvi globalnega segrevanja na precej pod 2 °C v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. EU si prizadeva, da bi do leta 2030 zmanjšala emisije toplogrednih plinov za vsaj 40 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990, obenem pa izboljšala energetsko učinkovitost za 27 % in povečala delež obnovljivih virov energije v končni porabi na 27 %. Pomemben mehanizem v boju proti podnebnim spremembam je sistem EU za trgovanje z emisijami (ETS).