Politika finančnih storitev

01-02-2018

Finančne storitve so eno od pomembnih področij, na katerih si EU prizadeva vzpostaviti notranji trg v smislu prostega pretoka storitev in kapitala. Napredek pri približevanju je bil dosežen v naslednjih fazah: (1) odstranitev ovir za vstop na trg (1957–1973), (2) harmonizacija državnih zakonov in politik (1973–1983), (3) dokončanje notranjega trga (1983 1992), (4)  vzpostavitev območja enotne valute in obdobje pred krizo (1999–2007) ter (5) reforma po krizi (od leta 2007). Izstop Združenega kraljestva iz EU prinaša nove izzive in bo imel najverjetneje posledice za sektor finančnih storitev v EU in širše.

Finančne storitve so eno od pomembnih področij, na katerih si EU prizadeva vzpostaviti notranji trg v smislu prostega pretoka storitev in kapitala. Napredek pri približevanju je bil dosežen v naslednjih fazah: (1) odstranitev ovir za vstop na trg (1957–1973), (2) harmonizacija državnih zakonov in politik (1973–1983), (3) dokončanje notranjega trga (1983 1992), (4)  vzpostavitev območja enotne valute in obdobje pred krizo (1999–2007) ter (5) reforma po krizi (od leta 2007). Izstop Združenega kraljestva iz EU prinaša nove izzive in bo imel najverjetneje posledice za sektor finančnih storitev v EU in širše.