Splošna davčna politika

01-02-2018

Obdavčevanje je prepuščeno državam članicam, saj ima EU na tem področju le omejene pristojnosti. Davčni predpisi na ravni EU se razvijajo v smeri nemotenega delovanja enotnega trga, zato je bila harmonizacija posrednega obdavčenja obravnavana prej kot neposredno obdavčenje. Najaktualnejša prednostna naloga politike je boj proti škodljivim davčnim utajam in izogibanju davkom. Države članice morajo davčne ukrepe sprejeti soglasno. Evropski parlament ima pravico, da predloži mnenje o davčnih zadevah, razen na področju proračuna, kjer je sozakonodajalec.

Obdavčevanje je prepuščeno državam članicam, saj ima EU na tem področju le omejene pristojnosti. Davčni predpisi na ravni EU se razvijajo v smeri nemotenega delovanja enotnega trga, zato je bila harmonizacija posrednega obdavčenja obravnavana prej kot neposredno obdavčenje. Najaktualnejša prednostna naloga politike je boj proti škodljivim davčnim utajam in izogibanju davkom. Države članice morajo davčne ukrepe sprejeti soglasno. Evropski parlament ima pravico, da predloži mnenje o davčnih zadevah, razen na področju proračuna, kjer je sozakonodajalec.