Prihodki Unije

01-02-2018

Proračun EU se večinoma (99 %) financira iz lastnih virov. Letni prihodki morajo v celoti pokriti letne odhodke. O sistemu virov lastnih sredstev odloča Svet s soglasjem ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta, države članice pa ga morajo ratificirati.

Proračun EU se večinoma (99 %) financira iz lastnih virov. Letni prihodki morajo v celoti pokriti letne odhodke. O sistemu virov lastnih sredstev odloča Svet s soglasjem ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta, države članice pa ga morajo ratificirati.