Prihodki Unije

01-02-2018

Proračun EU se večinoma (99 %) financira iz lastnih virov. Letni prihodki morajo v celoti pokriti letne odhodke. Proračunske prihodke določi Svet, potem ko se posvetuje z Evropskim parlamentom. Sklep o sistemu lastnih virov morajo ratificirati države članice.

Proračun EU se večinoma (99 %) financira iz lastnih virov. Letni prihodki morajo v celoti pokriti letne odhodke. Proračunske prihodke določi Svet, potem ko se posvetuje z Evropskim parlamentom. Sklep o sistemu lastnih virov morajo ratificirati države članice.