Večletni finančni okvir

01-02-2018

Doslej je bilo sprejetih pet večletnih finančnih okvirov. Z lizbonsko pogodbo se je večletni finančni okvir preoblikoval iz medinstitucionalnega sporazuma v pravno zavezujoč akt. Večletni finančni okvir, sprejet za dobo najmanj petih let, mora zagotavljati, da se odhodki Unije izvršujejo na urejen način in v mejah njenih lastnih sredstev, in vsebuje določbe, ki jih je treba v letnem proračunu Unije upoštevati, s tem pa določa temelje finančne discipline.

Doslej je bilo sprejetih pet večletnih finančnih okvirov. Z lizbonsko pogodbo se je večletni finančni okvir preoblikoval iz medinstitucionalnega sporazuma v pravno zavezujoč akt. Večletni finančni okvir, sprejet za dobo najmanj petih let, mora zagotavljati, da se odhodki Unije izvršujejo na urejen način in v mejah njenih lastnih sredstev, in vsebuje določbe, ki jih je treba v letnem proračunu Unije upoštevati, s tem pa določa temelje finančne discipline.