Prvi steber skupne kmetijske politike: II – neposredna plačila kmetom

01-04-2018

Reforma leta 2003 in sistematski pregled leta 2009 sta večji del neposredne pomoči ločila in prenesla v novo shemo enotnega plačila oziroma poenostavljeno shemo plačila na površino za nove države članice. Z Uredbo (ES) št. 1307/2013 je bil določen sistem neposrednih plačil od 1. januarja 2015.

Reforma leta 2003 in sistematski pregled leta 2009 sta večji del neposredne pomoči ločila in prenesla v novo shemo enotnega plačila oziroma poenostavljeno shemo plačila na površino za nove države članice. Z Uredbo (ES) št. 1307/2013 je bil določen sistem neposrednih plačil od 1. januarja 2015.