Visokošolsko izobraževanje

01-09-2017

V skladu z načelom subsidiarnosti se o visokošolskih politikah odloča na ravni posameznih držav članic. Evropska unija pa ima tako predvsem podporno in usklajevalno vlogo. Glavni cilji Unije na področju visokošolskega izobraževanja vključujejo spodbujanje mobilnosti študentov in zaposlenih, vzajemno priznavanje diplom in študijskih obdobij, podpiranje sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in razvoj (univerzitetnega) izobraževanja na daljavo.

V skladu z načelom subsidiarnosti se o visokošolskih politikah odloča na ravni posameznih držav članic. Evropska unija pa ima tako predvsem podporno in usklajevalno vlogo. Glavni cilji Unije na področju visokošolskega izobraževanja vključujejo spodbujanje mobilnosti študentov in zaposlenih, vzajemno priznavanje diplom in študijskih obdobij, podpiranje sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in razvoj (univerzitetnega) izobraževanja na daljavo.