Prosto gibanje oseb

01-03-2018

Svoboda gibanja in bivanja oseb v EU je temelj državljanstva Unije, uvedenega z Maastrichtsko pogodbo leta 1992. Postopni odpravi notranjih meja v skladu s schengenskimi sporazumi je sledilo sprejetje Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja v EU. Čeprav je ta pravica izjemno pomembna, pri njenem izvajanju tudi desetletje po roku za začetek izvajanja direktive še vedno prihaja do precejšnjih ovir.

Svoboda gibanja in bivanja oseb v EU je temelj državljanstva Unije, uvedenega z Maastrichtsko pogodbo leta 1992. Postopni odpravi notranjih meja v skladu s schengenskimi sporazumi je sledilo sprejetje Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov EU in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja v EU. Čeprav je ta pravica izjemno pomembna, pri njenem izvajanju tudi desetletje po roku za začetek izvajanja direktive še vedno prihaja do precejšnjih ovir.