Javna naročila

01-11-2017

Javni organi sklepajo pogodbe za izvajanje del in zagotavljanje storitev. Te pogodbe, ki predstavljajo obseg trgovanja v višini 2448 milijard EUR, kažejo, da so evropska javna naročila pomembno gonilo gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest in inovacij. Sveženj o javnih naročilih, ki sta ga leta 2014 sprejela Parlament in Svet, v BDP Evropske unije prispeva 2,88 milijarde EUR letno. Poleg tega se je z direktivami EU na področju javnih naročil skupna vrednost naročil povečala z manj kot 200 milijard EUR na približno 525 milijard EUR.

Javni organi sklepajo pogodbe za izvajanje del in zagotavljanje storitev. Te pogodbe, ki predstavljajo obseg trgovanja v višini 2448 milijard EUR, kažejo, da so evropska javna naročila pomembno gonilo gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest in inovacij. Sveženj o javnih naročilih, ki sta ga leta 2014 sprejela Parlament in Svet, v BDP Evropske unije prispeva 2,88 milijarde EUR letno. Poleg tega se je z direktivami EU na področju javnih naročil skupna vrednost naročil povečala z manj kot 200 milijard EUR na približno 525 milijard EUR.