Evropsko leto za razvoj

04-03-2015

Evropska unija v obdobju gospodarske krize, ko se Evropejci ukvarjajo predvsem s svojimi težavami, svojo politično pozornost v skladu z geslom „Naš svet, naša prihodnost, naše dostojanstvo“ usmerja k državam v razvoju. Leto 2015 naj bi bilo odločilno v svetovnem merilu, saj se izteče rok, do katerega je treba uresničiti razvojne cilje tisočletja, septembra pa bo potekalo posebno vrhunsko srečanje Združenih narodov na temo trajnostnih razvojnih ciljev, decembra pa še konferenca o podnebnih spremembah v Parizu.

Evropska unija v obdobju gospodarske krize, ko se Evropejci ukvarjajo predvsem s svojimi težavami, svojo politično pozornost v skladu z geslom „Naš svet, naša prihodnost, naše dostojanstvo“ usmerja k državam v razvoju. Leto 2015 naj bi bilo odločilno v svetovnem merilu, saj se izteče rok, do katerega je treba uresničiti razvojne cilje tisočletja, septembra pa bo potekalo posebno vrhunsko srečanje Združenih narodov na temo trajnostnih razvojnih ciljev, decembra pa še konferenca o podnebnih spremembah v Parizu.