REFORMNA POGODBA TER NJEN VPLIV NA STRUKTURNO IN KOHEZIJSKO POLITIKO: POZITIVNI RAZVOJ ZA EVROPSKI PARLAMENT

10-10-2007

V tem obvestilu je povzet postopek sprejetja nove pogodbe ter preučen njen vpliv na strukturno in kohezijsko politiko. Obravnavani so tudi odzivi in prispevki glavnih udeležencev, evropskih institucij in predstavnikov civilne družbe: Parlamenta, Komisije, Evropske centralne banke, Odbora regij, Evropske konfederacije sindikatov in številnih drugih. Na koncu je navedena vrsta ratifikacij, ki so predvidene po sprejetju dokončnega besedila.

V tem obvestilu je povzet postopek sprejetja nove pogodbe ter preučen njen vpliv na strukturno in kohezijsko politiko. Obravnavani so tudi odzivi in prispevki glavnih udeležencev, evropskih institucij in predstavnikov civilne družbe: Parlamenta, Komisije, Evropske centralne banke, Odbora regij, Evropske konfederacije sindikatov in številnih drugih. Na koncu je navedena vrsta ratifikacij, ki so predvidene po sprejetju dokončnega besedila.