Stanje izvajanja evropskega ogrodja kvalifikacij

15-03-2012

Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) je orodje, ki z razvrščanjem kvalifikacij iz nacionalnih sistemov kvalifikacij spodbuja mobilnost delavcev in udeležencev v procesu učenja ter vseživljenjsko učenje. Če analiziramo pomen, izvajanje in prve izide EOK, lahko zaključimo, da je izvajanje ogrodja mogoče oceniti kot uspešno, kljub temu pa obstajajo pomembne težave, ki celostno in zanesljivo izvajanje EOK postavljajo pred hudo preizkušnjo. Vseeno pozivamo k nadaljevanju izvajanja EOK ob izpolnitvi ustreznih pogojev.

Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK) je orodje, ki z razvrščanjem kvalifikacij iz nacionalnih sistemov kvalifikacij spodbuja mobilnost delavcev in udeležencev v procesu učenja ter vseživljenjsko učenje. Če analiziramo pomen, izvajanje in prve izide EOK, lahko zaključimo, da je izvajanje ogrodja mogoče oceniti kot uspešno, kljub temu pa obstajajo pomembne težave, ki celostno in zanesljivo izvajanje EOK postavljajo pred hudo preizkušnjo. Vseeno pozivamo k nadaljevanju izvajanja EOK ob izpolnitvi ustreznih pogojev.

Zunanji avtor

Simon Broek, Bert-Jan Buiskool, Marcia van Oploo and Suzanne de Visser (Panteia/Research voor Beleid)