Strukturne in kohezijske politike po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe

15-02-2010

Lizbonska pogodba ima obsežne posledice za strukturne in kohezijske politike. Ta študija ocenjuje spremembe v zvezi s politikami, ki sodijo v področje odgovornosti Direktorata B Generalnega direktorata za notranjo politiko Evropskega parlamenta (institucionalne, postopkovne in finančne spremembe ter tudi vsebinske spremembe pri pravnih podlagah).

Lizbonska pogodba ima obsežne posledice za strukturne in kohezijske politike. Ta študija ocenjuje spremembe v zvezi s politikami, ki sodijo v področje odgovornosti Direktorata B Generalnega direktorata za notranjo politiko Evropskega parlamenta (institucionalne, postopkovne in finančne spremembe ter tudi vsebinske spremembe pri pravnih podlagah).