Kako obvladovati demografske izzive z regionalno in kohezijsko politiko?

16-09-2013

Študija podaja pregled regionalnih demografskih struktur in trendov v EU s poudarkom na njihovih verjetnih učinkih na socialno, ekonomsko in teritorialno kohezijo ter vloge kohezijske politike pri obravnavi demografskih sprememb. Podrobno analizira, kako in do katere mere so evropska kohezijska politika v obdobju 2007–2013 in strukturni skladi obvladovali demografske spremembe na regionalni ravni, da bi iz tega izpeljali koristne napotke, kako bi kohezijska politika lahko bila učinkovitejša v naslednjem programskem obdobju (2014–2020). Študija vsebuje pregled literature in podatkov o demografskih in prostorskih trendih v regijah EU ter glavnih premikov v razvoju politike, pregled programskih dokumentov kohezijske politike za obdobje 2007–2013, poglobljeno področno analizo desetih regionalnih študij primerov in dobrih praks ter nazadnje še horizontalni pregled glavnih ugotovitev za pripravo sklepov in političnih priporočil za programsko obdobje 2014–2020.

Študija podaja pregled regionalnih demografskih struktur in trendov v EU s poudarkom na njihovih verjetnih učinkih na socialno, ekonomsko in teritorialno kohezijo ter vloge kohezijske politike pri obravnavi demografskih sprememb. Podrobno analizira, kako in do katere mere so evropska kohezijska politika v obdobju 2007–2013 in strukturni skladi obvladovali demografske spremembe na regionalni ravni, da bi iz tega izpeljali koristne napotke, kako bi kohezijska politika lahko bila učinkovitejša v naslednjem programskem obdobju (2014–2020). Študija vsebuje pregled literature in podatkov o demografskih in prostorskih trendih v regijah EU ter glavnih premikov v razvoju politike, pregled programskih dokumentov kohezijske politike za obdobje 2007–2013, poglobljeno področno analizo desetih regionalnih študij primerov in dobrih praks ter nazadnje še horizontalni pregled glavnih ugotovitev za pripravo sklepov in političnih priporočil za programsko obdobje 2014–2020.

Zunanji avtor

Project Direction: Manuela Samek Lodovici (IRS) , Operative Coordinator: Monica Patrizio (IRS) , IRS, Institute for Social research (Milan): Manuela Samek Lodovici, Claudio Calvaresi, Davide Barbieri, Sandra Naaf (Thuringia-Germany ), Monica Patrizio, Flavia Pesce (Thuringia-Germany and Basilicata-Italy), Cristina Vasilescu (Centru-Romania), Giulia Rossi (Basilicata-Italy), Gabriele Solazzi, Maria Letizia Tanturri , CSIL, Centre for Industrial Studies (Milan): Silvia Vignetti, Gelsomina Catalano (Lincolnshire-United Kingdom), Julie Pellegrin, Davide Sartori (Castilla La Mancha-Spain), Emanuela Sirtori (Province de Liège, Walloon-Belgium, Malta). PPMI, Public Policy and Management Institute (Vilnius): Brozaitis Haroldas, Krystyna Iglicka (Loer Silesian-Poland), Lisa Hörnström (Östra Mellansverige-Sweden), Repeckaitė Dovilė Žvalionytė (Lithuania)