Vloga mest v kohezijski politiki 2014–2020

14-08-2014

Mestna območja so pomemben dejavnik regionalnega razvoja. V programskem obdobju 2007–2013 je bil glavni prispevek mest in mestnih območij na projektni ravni. V programskem obdobju 2014–2020 se mestnim območjem v okviru kohezijske politike sicer pripisuje pomembnejša vloga, kljub temu pa je v praksi njihova vloga še vedno skoraj enaka. Ker se je faza načrtovanja programov skoraj zaključila, ni več mogoče močno vplivati na obliko novih programov. Naslednjič bo možno mesta vključiti v okviru partnerstev v programskem obdobju.

Mestna območja so pomemben dejavnik regionalnega razvoja. V programskem obdobju 2007–2013 je bil glavni prispevek mest in mestnih območij na projektni ravni. V programskem obdobju 2014–2020 se mestnim območjem v okviru kohezijske politike sicer pripisuje pomembnejša vloga, kljub temu pa je v praksi njihova vloga še vedno skoraj enaka. Ker se je faza načrtovanja programov skoraj zaključila, ni več mogoče močno vplivati na obliko novih programov. Naslednjič bo možno mesta vključiti v okviru partnerstev v programskem obdobju.