Izboljšanje koncepta pomorskih avtocest

15-12-2014

Študija vsebuje pregled programa Pomorske avtoceste od njegovega začetka. Z opravljenimi raziskavami so bile ugotovljene tri glavne ovire. Te ovire se lahko opredelijo tako: 1) deležniki programa ne poznajo dovolj; 2) ko financiranje projekta preneha, ni kontinuitete; 3) sodelovanje med deležniki ni vedno optimalno. Zaradi teh treh dejavnikov je, skupaj z drugimi ovirami, učinek programa manjši od pričakovanega. Zato so za izboljšanje koncepta pomorskih avtocest podana priporočila in možni scenariji.

Študija vsebuje pregled programa Pomorske avtoceste od njegovega začetka. Z opravljenimi raziskavami so bile ugotovljene tri glavne ovire. Te ovire se lahko opredelijo tako: 1) deležniki programa ne poznajo dovolj; 2) ko financiranje projekta preneha, ni kontinuitete; 3) sodelovanje med deležniki ni vedno optimalno. Zaradi teh treh dejavnikov je, skupaj z drugimi ovirami, učinek programa manjši od pričakovanega. Zato so za izboljšanje koncepta pomorskih avtocest podana priporočila in možni scenariji.

Zunanji avtor

Karel Vanroye, Bas van Bree and Frank de Bruin (Buck Consultants International)