Tematski sektor B: strukturna in kohezijska politika

15-01-2015

Ta študija vsebuje kritično analizo prihodnje vloge makroregij pri izvajanju evropskega teritorialnega sodelovanja. V njej so na podlagi pregleda literature in študij primerov ocenjene morebitne koristi razvoja novih makroregionalnih strategij ter najpogostejša tveganja in težave pri njihovem izvajanju. Izpeljana so tudi priporočila, s pomočjo katerih lahko Evropski parlament oblikuje svoje stališče o tem, kako lahko učinkovito podpira oblikovanje in izvajanje novih makroregionalnih strategij.

Ta študija vsebuje kritično analizo prihodnje vloge makroregij pri izvajanju evropskega teritorialnega sodelovanja. V njej so na podlagi pregleda literature in študij primerov ocenjene morebitne koristi razvoja novih makroregionalnih strategij ter najpogostejša tveganja in težave pri njihovem izvajanju. Izpeljana so tudi priporočila, s pomočjo katerih lahko Evropski parlament oblikuje svoje stališče o tem, kako lahko učinkovito podpira oblikovanje in izvajanje novih makroregionalnih strategij.

Zunanji avtor

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)