ThinkTank logo Dokumenti, ki pomagajo oblikovati novo zakonodajo EU
Objavljeno dne 20-06-2019

Workshop on “Strengthening Competitiveness of the Internal Market by Developing the EU Customs Union and its Governance”

15-05-2019

This report summarises the discussion that took place at the workshop on “Strengthening Competitiveness of the Internal Market by Developing the EU Customs Union and its Governance”. The Union Customs Code is a key element of the ongoing actions to modernise EU customs. With the aim of discussing the main challenges related to this topic and the recent proposal of the European Commission to postpone the deadline of 2020, the workshop was hosted by Ms Virginie Rozière, MEP. This document was prepared ...

This report summarises the discussion that took place at the workshop on “Strengthening Competitiveness of the Internal Market by Developing the EU Customs Union and its Governance”. The Union Customs Code is a key element of the ongoing actions to modernise EU customs. With the aim of discussing the main challenges related to this topic and the recent proposal of the European Commission to postpone the deadline of 2020, the workshop was hosted by Ms Virginie Rozière, MEP. This document was prepared by Policy Department A at the request of the Committee on Internal Market and Consumer Protection.

Key issues in the European Council

20-06-2019

The European Council Oversight Unit within the European Parliamentary Research Service (EPRS) monitors and analyses the activities, commitments and impact of the European Council, so as to maximize parliamentary understanding of the political dynamics of this important institution. This new EPRS publication, 'Key issues in the European Council', which will be updated quarterly to coincide with European Council meetings, aims to provide an overview of the institution’s activities on major EU issues ...

The European Council Oversight Unit within the European Parliamentary Research Service (EPRS) monitors and analyses the activities, commitments and impact of the European Council, so as to maximize parliamentary understanding of the political dynamics of this important institution. This new EPRS publication, 'Key issues in the European Council', which will be updated quarterly to coincide with European Council meetings, aims to provide an overview of the institution’s activities on major EU issues. It analyses nine policy areas, explaining the legal and political background and the main priorities and orientations defined by the European Council. It also assesses the results of European Council involvement to date and identifies future challenges in the various policy fields.

Objavljeno dne 19-06-2019

Electing the European Parliament's President

19-06-2019

At the July I plenary sitting, the newly elected European Parliament (EP) is due to elect its 31st President, to hold office until mid-term at the beginning of 2022, when a new election for Parliament’s President will be held. The President has an important and increasingly visible function in the EU institutional and international setting, mirroring the influential role of the Parliament as shaper of EU policies and co-legislator.

At the July I plenary sitting, the newly elected European Parliament (EP) is due to elect its 31st President, to hold office until mid-term at the beginning of 2022, when a new election for Parliament’s President will be held. The President has an important and increasingly visible function in the EU institutional and international setting, mirroring the influential role of the Parliament as shaper of EU policies and co-legislator.

Outlook for the European Council and Euro Summit meetings, 20-21 June 2019

19-06-2019

The June 2019 European Council will discuss, and potentially agree on, high-level appointments to EU institutions and adopt the 2019-2024 strategic agenda. Other agenda topics are the next Multiannual Financial Framework (MFF), the EU’s common climate ambition, disinformation, enlargement and foreign policy issues, including relations with Russia. EU-27 leaders will meet for a Euro Summit in extended format to discuss the report submitted by the Eurogroup on EMU reforms.

The June 2019 European Council will discuss, and potentially agree on, high-level appointments to EU institutions and adopt the 2019-2024 strategic agenda. Other agenda topics are the next Multiannual Financial Framework (MFF), the EU’s common climate ambition, disinformation, enlargement and foreign policy issues, including relations with Russia. EU-27 leaders will meet for a Euro Summit in extended format to discuss the report submitted by the Eurogroup on EMU reforms.

Odhodki Unije

01-05-2018

Proračunske odhodke skupaj odobrita Svet in Parlament. Letni proračun EU mora za različne programe in politike, na primer na področju kohezije, kmetijstva in zunanjih odnosov, upoštevati zgornjo proračunsko mejo, določeno v večletnem finančnem okviru. Instrument prilagodljivosti zagotavlja, da se lahko EU odzove v primeru nepredvidenih potreb. Uporaba finančnih instrumentov ustvarja učinek vzvoda pri izdatkih EU.

Proračunske odhodke skupaj odobrita Svet in Parlament. Letni proračun EU mora za različne programe in politike, na primer na področju kohezije, kmetijstva in zunanjih odnosov, upoštevati zgornjo proračunsko mejo, določeno v večletnem finančnem okviru. Instrument prilagodljivosti zagotavlja, da se lahko EU odzove v primeru nepredvidenih potreb. Uporaba finančnih instrumentov ustvarja učinek vzvoda pri izdatkih EU.

Večletni finančni okvir

01-02-2018

Doslej je bilo sprejetih pet večletnih finančnih okvirov. Z lizbonsko pogodbo se je večletni finančni okvir preoblikoval iz medinstitucionalnega sporazuma v pravno zavezujoč akt. Večletni finančni okvir, sprejet za dobo najmanj petih let, mora zagotavljati, da se odhodki Unije izvršujejo na urejen način in v mejah njenih lastnih sredstev, in vsebuje določbe, ki jih je treba v letnem proračunu Unije upoštevati, s tem pa določa temelje finančne discipline.

Doslej je bilo sprejetih pet večletnih finančnih okvirov. Z lizbonsko pogodbo se je večletni finančni okvir preoblikoval iz medinstitucionalnega sporazuma v pravno zavezujoč akt. Večletni finančni okvir, sprejet za dobo najmanj petih let, mora zagotavljati, da se odhodki Unije izvršujejo na urejen način in v mejah njenih lastnih sredstev, in vsebuje določbe, ki jih je treba v letnem proračunu Unije upoštevati, s tem pa določa temelje finančne discipline.

Izvrševanje proračuna

01-01-2018

Za izvrševanje proračuna je odgovorna Komisija v sodelovanju z državami članicami, pri tem pa jo politično nadzoruje Evropski parlament.

Za izvrševanje proračuna je odgovorna Komisija v sodelovanju z državami članicami, pri tem pa jo politično nadzoruje Evropski parlament.

Skupna kmetijska politika in Pogodba

01-04-2018

Z začetkom veljavnosti Rimske pogodbe so kmetijske politike držav članic zamenjali intervencijski mehanizmi na ravni Skupnosti. Razen pravil glede postopka odločanja so temelji skupne kmetijske politike od Rimske pogodbe ostali nespremenjeni. Z Lizbonsko pogodbo se je za skupno kmetijsko politiko začel uporabljati postopek soodločanja kot „redni zakonodajni postopek“, ki je nadomestil postopek posvetovanja.

Z začetkom veljavnosti Rimske pogodbe so kmetijske politike držav članic zamenjali intervencijski mehanizmi na ravni Skupnosti. Razen pravil glede postopka odločanja so temelji skupne kmetijske politike od Rimske pogodbe ostali nespremenjeni. Z Lizbonsko pogodbo se je za skupno kmetijsko politiko začel uporabljati postopek soodločanja kot „redni zakonodajni postopek“, ki je nadomestil postopek posvetovanja.

Financiranje skupne kmetijske politike

01-04-2018

Skupna kmetijska politika se je tradicionalno financirala iz enega samega sklada, Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), ki sta ga 1. januarja 2007 nadomestila Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).

Skupna kmetijska politika se je tradicionalno financirala iz enega samega sklada, Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS), ki sta ga 1. januarja 2007 nadomestila Evropski kmetijski jamstveni sklad (EKJS) in Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP).

Instrumenti skupne kmetijske politike in njihove reforme

01-04-2018

Skupna kmetijska politika je v svoji zgodovini doživela pet velikih reform, med katerimi so bile najnovejše opravljene leta 2003 (vmesni pregled), leta 2009 („sistematski pregled“) in leta 2013 (za finančno obdobje 2014–2020). Razprave o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2020 so se začele leta 2016, ustrezni zakonodajni predlogi pa so bili predstavljeni junija 2018.

Skupna kmetijska politika je v svoji zgodovini doživela pet velikih reform, med katerimi so bile najnovejše opravljene leta 2003 (vmesni pregled), leta 2009 („sistematski pregled“) in leta 2013 (za finančno obdobje 2014–2020). Razprave o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2020 so se začele leta 2016, ustrezni zakonodajni predlogi pa so bili predstavljeni junija 2018.

Prihajajoči dogodki

25-06-2019
Meeting EU energy and climate goals: Energy storage for grids and low-carbon mobility
Drug dogodek -
EPRS

Infografike

Ostanite povezani

email update imageObveščanje po elektronski pošti

Sistem opozarjanja prek e-pošte, ki na vaš elektronski naslov neposredno pošlje najnovejše informacije, vam omogoča, da sledite vsem osebam in dogodkom, povezanim s Parlamentom. Vključuje zadnje novice o poslancih, informativne storitve in Think Tank.

Sistem je dostopen kjer koli na spletišču Parlamenta. Za prijavo in prejemanje obvestil Think Tanka je dovolj, da sporočite svoj elektronski naslov, izberete temo, ki vas zanima, navedete pogostost (dnevno, tedensko ali mesečno) ter potrdite prijavo s klikom na povezavo, ki jo prejmete po e-pošti.

RSS imageRSS-novice

Ne zamudite nobene informacije ali posodobitve na spletišču Evropskega parlamenta z našim virom RSS.

Kliknite na spodnjo povezavo in nastavite svoj spletni vir.

Objave Think Tank

Za vsebino vseh dokumentov na spletnem mestu Think Tank so odgovorni izključno avtorji, mnenja, izražena v njih, pa ne predstavljajo nujno uradnega stališča Evropskega parlamenta. Namenjeni so poslancem in zaposlenim v Evropskem parlamentu za njihovo parlamentarno delo.

Think Tank je na...