20

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Avtor
Ključna beseda
Datum

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

12-04-2019

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although ...

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although the migratory crisis of 2015 made deficiencies of the European common policy evident.

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

11-04-2019

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

Odbor regij

01-04-2018

Odbor regij sestavlja 350 članov, ki predstavljajo regionalne in lokalne oblasti 28 držav članic Evropske unije. Odbor izreče mnenje v primerih, ko je posvetovanje z njim obvezno po Pogodbah, lahko pa tudi na osnovi prostovoljnega posvetovanja ali na lastno pobudo. Njegovi člani niso vezani na nobena navodila. Svoje naloge opravljajo neodvisno in v splošnem interesu Unije.

Odbor regij sestavlja 350 članov, ki predstavljajo regionalne in lokalne oblasti 28 držav članic Evropske unije. Odbor izreče mnenje v primerih, ko je posvetovanje z njim obvezno po Pogodbah, lahko pa tudi na osnovi prostovoljnega posvetovanja ali na lastno pobudo. Njegovi člani niso vezani na nobena navodila. Svoje naloge opravljajo neodvisno in v splošnem interesu Unije.

Upravljanje zunanjih meja

01-04-2018

Politika upravljanja meja EU je bila priča velikim spremembam s prihodom beguncev in migrantov brez urejenega statusa, kakršnega še ni bilo, zlasti od sredine leta 2015, ko se je pokazala vrsta pomanjkljivosti v politikah EU na področjih zunanjih meja in migracij. Zaradi izzivov v zvezi s povečanjem mešanih migracijskih tokov v EU ter večjih varnostnih pomislekov se je začelo novo obdobje dejavnosti na področju varovanja zunanjih meja EU, kar je vplivalo tudi na njene notranje meje.

Politika upravljanja meja EU je bila priča velikim spremembam s prihodom beguncev in migrantov brez urejenega statusa, kakršnega še ni bilo, zlasti od sredine leta 2015, ko se je pokazala vrsta pomanjkljivosti v politikah EU na področjih zunanjih meja in migracij. Zaradi izzivov v zvezi s povečanjem mešanih migracijskih tokov v EU ter večjih varnostnih pomislekov se je začelo novo obdobje dejavnosti na področju varovanja zunanjih meja EU, kar je vplivalo tudi na njene notranje meje.

Viri in področje uporabe prava Evropske unije

01-03-2018

Evropska unija ima status pravne osebe, zato ima tudi lasten pravni red, ki je ločen od mednarodnega prava. Pravo EU prav tako neposredno ali posredno vpliva na zakone držav članic in postane del pravnega sistema vseh držav članic. Evropska unija je tudi sama vir zakonodaje. Pravni sistem je običajno razdeljen v primarno zakonodajo (pogodbe in splošna pravna načela), sekundarno zakonodajo (temelječo na pogodbah) in dopolnilne zakone.

Evropska unija ima status pravne osebe, zato ima tudi lasten pravni red, ki je ločen od mednarodnega prava. Pravo EU prav tako neposredno ali posredno vpliva na zakone držav članic in postane del pravnega sistema vseh držav članic. Evropska unija je tudi sama vir zakonodaje. Pravni sistem je običajno razdeljen v primarno zakonodajo (pogodbe in splošna pravna načela), sekundarno zakonodajo (temelječo na pogodbah) in dopolnilne zakone.

Evropski parlament: zgodovinsko ozadje

01-03-2018

Evropski parlament je nastal iz enotne skupščine Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki je postala skupna trem takratnim nadnacionalnim evropskim skupnostim. Pozneje se je ta skupščina preimenovala v Evropski parlament. Institucija, katere poslanci so od leta 1979 izvoljeni na neposrednih volitvah, je sčasoma doživela korenite spremembe: iz skupščine imenovanih poslancev je nastal izvoljeni parlament, ki oblikuje politično agendo Evropske unije.

Evropski parlament je nastal iz enotne skupščine Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki je postala skupna trem takratnim nadnacionalnim evropskim skupnostim. Pozneje se je ta skupščina preimenovala v Evropski parlament. Institucija, katere poslanci so od leta 1979 izvoljeni na neposrednih volitvah, je sčasoma doživela korenite spremembe: iz skupščine imenovanih poslancev je nastal izvoljeni parlament, ki oblikuje politično agendo Evropske unije.

Sodišče Evropske unije

01-03-2018

Sodišče Evropske unije je ena od sedmih institucij EU. Sestavljata ga dve sodišči, in sicer Sodišče in Splošno sodišče, pristojno pa je za izvajanje sodne oblasti Evropske unije. S svojima dvema sodiščema zagotavlja pravilno razlago in uporabo primarnega ter sekundarnega prava Unije v EU. Sodišči nadzorujeta zakonitost aktov institucij Unije in odločata o tem, ali države članice izpolnjujejo svoje obveznosti na podlagi primarnega in sekundarnega prava. Sodišče na zahtevo nacionalnih sodišč tudi razlaga ...

Sodišče Evropske unije je ena od sedmih institucij EU. Sestavljata ga dve sodišči, in sicer Sodišče in Splošno sodišče, pristojno pa je za izvajanje sodne oblasti Evropske unije. S svojima dvema sodiščema zagotavlja pravilno razlago in uporabo primarnega ter sekundarnega prava Unije v EU. Sodišči nadzorujeta zakonitost aktov institucij Unije in odločata o tem, ali države članice izpolnjujejo svoje obveznosti na podlagi primarnega in sekundarnega prava. Sodišče na zahtevo nacionalnih sodišč tudi razlaga pravo Unije.

Pristojnosti Sodišča Evropske unije

01-03-2018

To besedilo obravnava pristojnosti Sodišča Evropske unije, ki ga sestavljata dve sodišči, in sicer Sodišče in Splošno sodišče. Sodišče nudi različne vrste dostopa do sodnega varstva, kot določajo člen 19 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), členi od 251 do 281 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), člen 136 pogodbe Euratom in protokol št. 3 o statutu Sodišča Evropske unije, ki je priložen Pogodbama.

To besedilo obravnava pristojnosti Sodišča Evropske unije, ki ga sestavljata dve sodišči, in sicer Sodišče in Splošno sodišče. Sodišče nudi različne vrste dostopa do sodnega varstva, kot določajo člen 19 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), členi od 251 do 281 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), člen 136 pogodbe Euratom in protokol št. 3 o statutu Sodišča Evropske unije, ki je priložen Pogodbama.

Državljani unije in njihove pravice

01-03-2018

Pravice posameznikov in evropsko državljanstvo so opredeljeni v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) in členu 9 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Gre za pomembne dejavnike pri nastajanju evropske identitete. Če država članica hudo krši temeljne vrednote Unije, ji je možno naložiti sankcije.

Pravice posameznikov in evropsko državljanstvo so opredeljeni v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU) in členu 9 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). Gre za pomembne dejavnike pri nastajanju evropske identitete. Če država članica hudo krši temeljne vrednote Unije, ji je možno naložiti sankcije.

Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah

01-03-2018

Prosto gibanje blaga, storitev, kapitala in oseb čez meje se stalno povečuje. V civilnih zadevah s čezmejnimi učinki Evropska unija razvija pravosodno sodelovanje ter gradi povezave med različnimi pravnimi sistemi. Glavni cilji tega sodelovanja so zagotavljanje pravne varnosti ter enostavnega in učinkovitega dostopa do sodnega varstva, kar pomeni določitev pristojnega sodišča, jasno opredelitev prava, ki se uporablja, ter hitro in učinkovito priznanje in izvršitev sodnih odločb.

Prosto gibanje blaga, storitev, kapitala in oseb čez meje se stalno povečuje. V civilnih zadevah s čezmejnimi učinki Evropska unija razvija pravosodno sodelovanje ter gradi povezave med različnimi pravnimi sistemi. Glavni cilji tega sodelovanja so zagotavljanje pravne varnosti ter enostavnega in učinkovitega dostopa do sodnega varstva, kar pomeni določitev pristojnega sodišča, jasno opredelitev prava, ki se uporablja, ter hitro in učinkovito priznanje in izvršitev sodnih odločb.

Prihajajoči dogodki

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Drug dogodek -
EPRS

Partnerji

Ostanite povezani

email update imageObveščanje po elektronski pošti

Sistem opozarjanja prek e-pošte, ki na vaš elektronski naslov neposredno pošlje najnovejše informacije, vam omogoča, da sledite vsem osebam in dogodkom, povezanim s Parlamentom. Vključuje zadnje novice o poslancih, informativne storitve in Think Tank.

Sistem je dostopen kjer koli na spletišču Parlamenta. Za prijavo in prejemanje obvestil Think Tanka je dovolj, da sporočite svoj elektronski naslov, izberete temo, ki vas zanima, navedete pogostost (dnevno, tedensko ali mesečno) ter potrdite prijavo s klikom na povezavo, ki jo prejmete po e-pošti.

RSS imageRSS-novice

Ne zamudite nobene informacije ali posodobitve na spletišču Evropskega parlamenta z našim virom RSS.

Kliknite na spodnjo povezavo in nastavite svoj spletni vir.