27

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

Vseevropska omrežja – smernice

01-02-2018

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) je obdržala vseevropska omrežja v sektorjih prometa, energetike in telekomunikacij, ki so bila prvič omenjena v Maastrichtski pogodbi in katerih namen je povezati vse regije EU. Omrežja naj bi prispevala k rasti notranjega trga in zaposlovanja ter naj bi si prizadevala doseči okoljske cilje in cilje trajnostnega razvoja. Ob koncu leta 2013 je bila opravljena temeljna reforma vseevropskega prometnega omrežja.

Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU) je obdržala vseevropska omrežja v sektorjih prometa, energetike in telekomunikacij, ki so bila prvič omenjena v Maastrichtski pogodbi in katerih namen je povezati vse regije EU. Omrežja naj bi prispevala k rasti notranjega trga in zaposlovanja ter naj bi si prizadevala doseči okoljske cilje in cilje trajnostnega razvoja. Ob koncu leta 2013 je bila opravljena temeljna reforma vseevropskega prometnega omrežja.

Financiranje vseevropskih omrežij

01-02-2018

Izgradnjo vseevropskih omrežij delno financira Evropska unija, delno pa države članice. Finančna pomoč EU deluje kot katalizator, večino pomoči pa morajo prispevati države članice. Financiranje vseevropskih omrežij je mogoče dopolniti tudi iz strukturnih skladov, s pomočjo Evropske investicijske banke ali s prispevki iz zasebnega sektorja. Velika reforma na področju vseevropskih omrežjih je bila izvedena leta 2013 z vzpostavitvijo instrumenta za povezovanje Evrope.

Izgradnjo vseevropskih omrežij delno financira Evropska unija, delno pa države članice. Finančna pomoč EU deluje kot katalizator, večino pomoči pa morajo prispevati države članice. Financiranje vseevropskih omrežij je mogoče dopolniti tudi iz strukturnih skladov, s pomočjo Evropske investicijske banke ali s prispevki iz zasebnega sektorja. Velika reforma na področju vseevropskih omrežjih je bila izvedena leta 2013 z vzpostavitvijo instrumenta za povezovanje Evrope.

Notranji energetski trg

01-02-2018

Za uskladitev in liberalizacijo notranjega energetskega trga Evropske unije se od leta 1996 sprejemajo ukrepi, ki urejajo dostop do trga, njegovo preglednost in regulacijo ter varstvo potrošnikov, podpirajo pa tudi medsebojno povezanost in ustrezno raven oskrbe. Njihov namen je vzpostaviti bolj konkurenčen, na uporabnike osredotočen, prožen in nediskriminatoren trg EU z električno energijo z dobavnimi cenami na tržni podlagi. Na tak način se krepijo in razširjajo pravice posameznih strank in energetskih ...

Za uskladitev in liberalizacijo notranjega energetskega trga Evropske unije se od leta 1996 sprejemajo ukrepi, ki urejajo dostop do trga, njegovo preglednost in regulacijo ter varstvo potrošnikov, podpirajo pa tudi medsebojno povezanost in ustrezno raven oskrbe. Njihov namen je vzpostaviti bolj konkurenčen, na uporabnike osredotočen, prožen in nediskriminatoren trg EU z električno energijo z dobavnimi cenami na tržni podlagi. Na tak način se krepijo in razširjajo pravice posameznih strank in energetskih skupnosti, odpravlja se energijska revščina, pojasnjuje se vloga in odgovornost udeležencev na trgu in regulatorjev, hkrati pa se obravnava zanesljiva oskrba z energijo, plinom in nafto ter razvoj vseevropskih omrežij za transport električne energije in plina.

Cenovno dostopne komunikacijske storitve za podjetja in potrošnike

01-02-2018

Informacijske in komunikacijske tehnologije ter podatkovne storitve in storitve internetnega dostopa so nadomestile tradicionalne telefonske storitve in so postale osrednji proizvod tako za potrošnike kot za podjetja. Danes je na voljo vedno več avdiovizualnih vsebin na zahtevo, internetna povezljivost 4G in 5G pa bliskovito raste. Zato je EU vzpostavila regulativni okvir za telekomunikacije, ki z vrsto pravil, ki se uporabljajo v vseh državah članicah EU, pokriva fiksne in brezžične telekomunikacije ...

Informacijske in komunikacijske tehnologije ter podatkovne storitve in storitve internetnega dostopa so nadomestile tradicionalne telefonske storitve in so postale osrednji proizvod tako za potrošnike kot za podjetja. Danes je na voljo vedno več avdiovizualnih vsebin na zahtevo, internetna povezljivost 4G in 5G pa bliskovito raste. Zato je EU vzpostavila regulativni okvir za telekomunikacije, ki z vrsto pravil, ki se uporabljajo v vseh državah članicah EU, pokriva fiksne in brezžične telekomunikacije, internet ter storitve radiodifuzije in prenosa.

Splošna načela industrijske politike EU

01-02-2018

Namen industrijske politike EU je okrepiti konkurenčnost evropske industrije, tako da bo lahko ohranila vlogo gonilne sile trajnostne rasti in zaposlovanja v Evropi. Za zagotovitev boljših okvirnih razmer za industrijo EU so bile sprejete različne strategije; najnovejša je opisana v sporočilu „Industrijska politika za dobo globalizacije“ iz januarja 2014.

Namen industrijske politike EU je okrepiti konkurenčnost evropske industrije, tako da bo lahko ohranila vlogo gonilne sile trajnostne rasti in zaposlovanja v Evropi. Za zagotovitev boljših okvirnih razmer za industrijo EU so bile sprejete različne strategije; najnovejša je opisana v sporočilu „Industrijska politika za dobo globalizacije“ iz januarja 2014.

Jedrska energija

01-02-2018

Trenutno proizvedena jedrska energija se sprošča pri postopku, imenovanem jedrska cepitev, v katerem se za sprostitev energije cepijo atomska jedra urana. Jedrska energija je nizkoogljična alternativa fosilnim gorivom in pomembna sestavina mešanice energetskih virov za 14 od 28 držav članic EU ter predstavlja skoraj 30 % vse električne energije, proizvedene v EU. Po nesreči v Černobilu leta 1986 in katastrofi v Fukušimi na Japonskem leta 2011 pa je postala zelo sporna. Po odločitvi Nemčije, da bo ...

Trenutno proizvedena jedrska energija se sprošča pri postopku, imenovanem jedrska cepitev, v katerem se za sprostitev energije cepijo atomska jedra urana. Jedrska energija je nizkoogljična alternativa fosilnim gorivom in pomembna sestavina mešanice energetskih virov za 14 od 28 držav članic EU ter predstavlja skoraj 30 % vse električne energije, proizvedene v EU. Po nesreči v Černobilu leta 1986 in katastrofi v Fukušimi na Japonskem leta 2011 pa je postala zelo sporna. Po odločitvi Nemčije, da bo jedrsko energijo do leta 2020 postopoma odpravila, in po začasnem zaprtju dveh belgijskih reaktorjev, potem ko so bile odkrite razpoke na njunih reaktorjih, so se zahteve po opustitvi jedrske energije v Evropi še okrepile. Čeprav ima vsaka država članica izključno pristojnost pri odločanju, ali bo jedrska energija sestavina njene mešanice energetskih virov ali ne, stremi zakonodaja EU k temu, da bi izboljšali varnostne standarde jedrskih elektrarn ter zagotovili, da se bo z jedrskimi odpadki ravnalo varno in da se bodo varno tudi odlagali.

Energetska učinkovitost

01-02-2018

Zmanjšanje porabe in preprečevanje izgub energije postaja za EU vse pomembnejše. Njeni voditelji so leta 2007 določili, da je treba do leta 2020 zmanjšati letno porabo energije v EU za 20 %. Ukrepi za energetsko učinkovitost se vse bolj uveljavljajo, ne samo za doseganje trajnostne oskrbe z energijo, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, izboljševanje zanesljivosti oskrbe in zmanjševanja stroškov uvoza, temveč tudi za spodbujanje konkurenčnosti EU. Zato je energetska učinkovitost strateška prednostna ...

Zmanjšanje porabe in preprečevanje izgub energije postaja za EU vse pomembnejše. Njeni voditelji so leta 2007 določili, da je treba do leta 2020 zmanjšati letno porabo energije v EU za 20 %. Ukrepi za energetsko učinkovitost se vse bolj uveljavljajo, ne samo za doseganje trajnostne oskrbe z energijo, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, izboljševanje zanesljivosti oskrbe in zmanjševanja stroškov uvoza, temveč tudi za spodbujanje konkurenčnosti EU. Zato je energetska učinkovitost strateška prednostna naloga energetske unije, EU pa spodbuja načelo, da jo je treba postaviti na prvo mesto. Ravno se razpravlja o prihodnjem okviru politike za obdobje po letu 2030.

Inovacijska politika

01-02-2018

Inovacije imajo v našem gospodarstvu vse pomembnejšo vlogo. Državljani imajo od njih koristi tako v vlogi potrošnikov kot v vlogi delavcev. So bistvenega pomena za ustvarjanje boljših delovnih mest, izgradnjo bolj zelene družbe in višjo kakovost življenja, pa tudi za ohranjanje konkurenčnosti EU na svetovnem trgu. Inovacijska politika je posrednik med politiko na področju raziskav in tehnološkega razvoja ter industrijsko politiko, njen cilj pa je ustvariti spodbuden okvir za udejanjanje zamisli na ...

Inovacije imajo v našem gospodarstvu vse pomembnejšo vlogo. Državljani imajo od njih koristi tako v vlogi potrošnikov kot v vlogi delavcev. So bistvenega pomena za ustvarjanje boljših delovnih mest, izgradnjo bolj zelene družbe in višjo kakovost življenja, pa tudi za ohranjanje konkurenčnosti EU na svetovnem trgu. Inovacijska politika je posrednik med politiko na področju raziskav in tehnološkega razvoja ter industrijsko politiko, njen cilj pa je ustvariti spodbuden okvir za udejanjanje zamisli na trgu.

Obrambna industrija

01-02-2018

Evropska obrambna industrija je s prometom v višini 97,3 milijarde EUR v letu 2014, 500.000 neposredno zaposlenimi osebami in 1,2 milijona posrednimi delovnimi mesti eden glavnih industrijskih sektorjev. Zanjo so značilne gospodarske in tehnološke komponente, ki so pomembni dejavniki za konkurenčnost evropske industrije. Evropska obrambna agencija, ki je bila ustanovljena leta 2004, prispeva k razvoju te industrije. Ta sektor se trenutno sooča z izzivi, kot so razdrobljenost trga in zmanjšanje obrambnih ...

Evropska obrambna industrija je s prometom v višini 97,3 milijarde EUR v letu 2014, 500.000 neposredno zaposlenimi osebami in 1,2 milijona posrednimi delovnimi mesti eden glavnih industrijskih sektorjev. Zanjo so značilne gospodarske in tehnološke komponente, ki so pomembni dejavniki za konkurenčnost evropske industrije. Evropska obrambna agencija, ki je bila ustanovljena leta 2004, prispeva k razvoju te industrije. Ta sektor se trenutno sooča z izzivi, kot so razdrobljenost trga in zmanjšanje obrambnih izdatkov.

Evropska digitalna agenda

01-02-2018

Informacijske in komunikacijske tehnologije so v EU že od leta 1995 gonilo produktivnosti in rasti[1]. V zadnjih treh desetletjih je tehnološko zbliževanje zabrisalo meje med telekomunikacijami, radiodifuzijo in informacijsko tehnologijo. Komisija je leta 2015 začela uvajati enotni digitalni trg, da bi pripravila poglavitne prednostne zakonodajne predloge, na primer o spodbujanju e-poslovanja, avtorskih pravicah, zasebnosti v elektronskih komunikacijah, harmonizaciji digitalnih pravic, harmonizaciji ...

Informacijske in komunikacijske tehnologije so v EU že od leta 1995 gonilo produktivnosti in rasti[1]. V zadnjih treh desetletjih je tehnološko zbliževanje zabrisalo meje med telekomunikacijami, radiodifuzijo in informacijsko tehnologijo. Komisija je leta 2015 začela uvajati enotni digitalni trg, da bi pripravila poglavitne prednostne zakonodajne predloge, na primer o spodbujanju e-poslovanja, avtorskih pravicah, zasebnosti v elektronskih komunikacijah, harmonizaciji digitalnih pravic, harmonizaciji pravil o DDV in kibernetski varnosti.

Partnerji

Ostanite povezani

email update imageObveščanje po elektronski pošti

Sistem opozarjanja prek e-pošte, ki na vaš elektronski naslov neposredno pošlje najnovejše informacije, vam omogoča, da sledite vsem osebam in dogodkom, povezanim s Parlamentom. Vključuje zadnje novice o poslancih, informativne storitve in Think Tank.

Sistem je dostopen kjer koli na spletišču Parlamenta. Za prijavo in prejemanje obvestil Think Tanka je dovolj, da sporočite svoj elektronski naslov, izberete temo, ki vas zanima, navedete pogostost (dnevno, tedensko ali mesečno) ter potrdite prijavo s klikom na povezavo, ki jo prejmete po e-pošti.

RSS imageRSS-novice

Ne zamudite nobene informacije ali posodobitve na spletišču Evropskega parlamenta z našim virom RSS.

Kliknite na spodnjo povezavo in nastavite svoj spletni vir.