5

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Ključna beseda
Datum

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit

26-11-2018

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial ...

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial consequences since those policies are intergovernmental (e.g. Bologna Process), implemented on a voluntary basis (e.g. European Qualifications Framework, Europass) or open to third countries (e.g. Erasmus+). By contrast, the question of professional qualifications is closely related to the single market and to the free movement of workers, services and establishment. Hence, a number of European directives govern the field of regulated professions. If the UK becomes a third country from 30 March 2019 or at the end of the transition period provided for in the “Draft Withdrawal Agreement”, this legislation will no longer apply either to EU citizens seeking recognition of their qualifications in the UK or to UK citizens seeking recognition of their qualifications in the European Union.

Izobraževanje in poklicno usposabljanje

01-09-2017

V skladu z načelom subsidiarnosti gre za politiko, o kateri odloča vsaka država članica sama; EU ima tako predvsem podporno vlogo. Se pa vse države članice srečujejo z nekaterimi skupnimi izzivi: s staranjem družbe, pomanjkanjem znanj in spretnosti pri delovni sili, svetovno konkurenco in problematiko predšolske vzgoje – zato je na teh področjih potrebno skupno odzivanje, ko države sodelujejo in se učijo druga od druge[1].

V skladu z načelom subsidiarnosti gre za politiko, o kateri odloča vsaka država članica sama; EU ima tako predvsem podporno vlogo. Se pa vse države članice srečujejo z nekaterimi skupnimi izzivi: s staranjem družbe, pomanjkanjem znanj in spretnosti pri delovni sili, svetovno konkurenco in problematiko predšolske vzgoje – zato je na teh področjih potrebno skupno odzivanje, ko države sodelujejo in se učijo druga od druge[1].

Visokošolsko izobraževanje

01-09-2017

V skladu z načelom subsidiarnosti se o visokošolskih politikah odloča na ravni posameznih držav članic. Evropska unija pa ima tako predvsem podporno in usklajevalno vlogo. Glavni cilji Unije na področju visokošolskega izobraževanja vključujejo spodbujanje mobilnosti študentov in zaposlenih, vzajemno priznavanje diplom in študijskih obdobij, podpiranje sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in razvoj (univerzitetnega) izobraževanja na daljavo.

V skladu z načelom subsidiarnosti se o visokošolskih politikah odloča na ravni posameznih držav članic. Evropska unija pa ima tako predvsem podporno in usklajevalno vlogo. Glavni cilji Unije na področju visokošolskega izobraževanja vključujejo spodbujanje mobilnosti študentov in zaposlenih, vzajemno priznavanje diplom in študijskih obdobij, podpiranje sodelovanja med visokošolskimi ustanovami in razvoj (univerzitetnega) izobraževanja na daljavo.

Mladi

01-09-2017

Mladi so eno od področij nacionalnih politik. Harmonizacija zakonodaje držav članic je zato izključena. Na evropski ravni se o mladinski politiki odloča po rednem zakonodajnem postopku. Sklop „Mladi“ v okviru programa Erasmus+ spodbuja izmenjavo mladih znotraj EU in v tretjih državah. V zadnjih letih je Evropska unija okrepila politike, namenjene mladim, kar je razvidno iz pobude o evropski solidarnostni enoti.

Mladi so eno od področij nacionalnih politik. Harmonizacija zakonodaje držav članic je zato izključena. Na evropski ravni se o mladinski politiki odloča po rednem zakonodajnem postopku. Sklop „Mladi“ v okviru programa Erasmus+ spodbuja izmenjavo mladih znotraj EU in v tretjih državah. V zadnjih letih je Evropska unija okrepila politike, namenjene mladim, kar je razvidno iz pobude o evropski solidarnostni enoti.

Jezikovna politika

01-09-2017

Evropska unija je v prizadevanjih za spodbujanje mobilnosti in medkulturnega razumevanja med prednostne naloge uvrstila učenje jezikov in namenja sredstva številnim programom in projektom na tem področju. Z vidika EU je večjezičnost pomemben sestavni del evropske konkurenčnosti. Zato je eden izmed ciljev jezikovne politike EU, da bi vsak državljan Unije poleg svojega maternega obvladal še dva tuja jezika.

Evropska unija je v prizadevanjih za spodbujanje mobilnosti in medkulturnega razumevanja med prednostne naloge uvrstila učenje jezikov in namenja sredstva številnim programom in projektom na tem področju. Z vidika EU je večjezičnost pomemben sestavni del evropske konkurenčnosti. Zato je eden izmed ciljev jezikovne politike EU, da bi vsak državljan Unije poleg svojega maternega obvladal še dva tuja jezika.

Partnerji

Ostanite povezani

email update imageObveščanje po elektronski pošti

Sistem opozarjanja prek e-pošte, ki na vaš elektronski naslov neposredno pošlje najnovejše informacije, vam omogoča, da sledite vsem osebam in dogodkom, povezanim s Parlamentom. Vključuje zadnje novice o poslancih, informativne storitve in Think Tank.

Sistem je dostopen kjer koli na spletišču Parlamenta. Za prijavo in prejemanje obvestil Think Tanka je dovolj, da sporočite svoj elektronski naslov, izberete temo, ki vas zanima, navedete pogostost (dnevno, tedensko ali mesečno) ter potrdite prijavo s klikom na povezavo, ki jo prejmete po e-pošti.

RSS imageRSS-novice

Ne zamudite nobene informacije ali posodobitve na spletišču Evropskega parlamenta z našim virom RSS.

Kliknite na spodnjo povezavo in nastavite svoj spletni vir.