31

rezultati

Beseda/besede
Vrsta publikacije
Politično področje
Avtor
Ključna beseda
Datum

The European Ombudsman: Reflections on the role and its potential

20-11-2018

The European Ombudsman is a body established to ensure that maladministration in the EU institutions is addressed and where possible remedied. From the establishment of the European Ombudsman, personalities and the open-ended character of the notion of maladministration have been relevant in shaping the activity of the office. Maladministration is widely accepted to be a sphere of inappropriate behaviour of the administration that goes beyond simple illegality. The particularity of the Ombudsman ...

The European Ombudsman is a body established to ensure that maladministration in the EU institutions is addressed and where possible remedied. From the establishment of the European Ombudsman, personalities and the open-ended character of the notion of maladministration have been relevant in shaping the activity of the office. Maladministration is widely accepted to be a sphere of inappropriate behaviour of the administration that goes beyond simple illegality. The particularity of the Ombudsman lies therefore on the fact that it is able, through the exercise of 'soft power', to tackle issues that would escape the scrutiny of the Court of Justice of the EU. This paper provides an overview of the activity of the Ombudsman, and attempts to identify the main areas of activity in quantitative terms, the main institutions to which the Ombudsman addresses inquiries and recommendations and highlights the proactive role exercised by this body so far. The compliance rate with the recommendations of the Ombudsman is rather high, although it would seem to decrease where the Ombudsman, by issuing critical remarks, exercises an 'educational' function. This paper also sets out some proposals to modify the Statute, with some less-extensive proposals, that would take into account already established practices, and other more far-reaching proposals, that would need however to be carefully considered so as not to distort the nature of the body.

Sodišče Evropske unije

01-03-2018

Sodišče Evropske unije je ena od sedmih institucij EU. Sestavljata ga dve sodišči, in sicer Sodišče in Splošno sodišče, pristojno pa je za izvajanje sodne oblasti Evropske unije. S svojima dvema sodiščema zagotavlja pravilno razlago in uporabo primarnega ter sekundarnega prava Unije v EU. Sodišči nadzorujeta zakonitost aktov institucij Unije in odločata o tem, ali države članice izpolnjujejo svoje obveznosti na podlagi primarnega in sekundarnega prava. Sodišče na zahtevo nacionalnih sodišč tudi razlaga ...

Sodišče Evropske unije je ena od sedmih institucij EU. Sestavljata ga dve sodišči, in sicer Sodišče in Splošno sodišče, pristojno pa je za izvajanje sodne oblasti Evropske unije. S svojima dvema sodiščema zagotavlja pravilno razlago in uporabo primarnega ter sekundarnega prava Unije v EU. Sodišči nadzorujeta zakonitost aktov institucij Unije in odločata o tem, ali države članice izpolnjujejo svoje obveznosti na podlagi primarnega in sekundarnega prava. Sodišče na zahtevo nacionalnih sodišč tudi razlaga pravo Unije.

Evropska investicijska banka

01-02-2018

Evropska investicijska banka (EIB) pospešuje cilje Evropske unije z zagotavljanjem dolgoročnega projektnega financiranja, jamstev in svetovanja. Podpira projekte v EU kot tudi zunaj nje. Delničarji banke so države članice EU. EIB je večinski delničar Evropskega investicijskega sklada in skupaj z njim tvori skupino EIB. V okviru naložbenega načrta za Evropo, ki ga je predlagala Komisija, je skupina EIB del širše strategije, katere cilj je vlagatelje razbremeniti nekaterih tveganj, ki se pojavljajo ...

Evropska investicijska banka (EIB) pospešuje cilje Evropske unije z zagotavljanjem dolgoročnega projektnega financiranja, jamstev in svetovanja. Podpira projekte v EU kot tudi zunaj nje. Delničarji banke so države članice EU. EIB je večinski delničar Evropskega investicijskega sklada in skupaj z njim tvori skupino EIB. V okviru naložbenega načrta za Evropo, ki ga je predlagala Komisija, je skupina EIB del širše strategije, katere cilj je vlagatelje razbremeniti nekaterih tveganj, ki se pojavljajo pri projektih, in tako odpraviti veliko naložbeno vrzel.

Računsko sodišče

01-01-2018

Evropsko računsko sodišče je odgovorno za izvajanje revizij financ EU. Kot zunanji revizor EU prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU in deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije.

Evropsko računsko sodišče je odgovorno za izvajanje revizij financ EU. Kot zunanji revizor EU prispeva k izboljševanju finančnega poslovodenja EU in deluje kot neodvisni varuh finančnih interesov državljanov Unije.

The European Ombudsman's activities in 2016

14-11-2017

In November 2017, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in 2016, based on the Ombudsman's annual report presented on 16 May 2017. The report covers the activities of the Ombudsman in the areas of transparency in decision-making of EU institutions and bodies, and on the principle of good administration.

In November 2017, the European Parliament is set to discuss and adopt a resolution on the European Ombudsman's activities in 2016, based on the Ombudsman's annual report presented on 16 May 2017. The report covers the activities of the Ombudsman in the areas of transparency in decision-making of EU institutions and bodies, and on the principle of good administration.

Svet Evropske unije

01-10-2017

Svet je institucija, ki skupaj z Evropskim parlamentom sprejema zakonodajo Evropske unije v obliki direktiv in uredb ter pripravlja sklepe in nezavezujoča priporočila. Na področjih, za katera je pristojen, odloča z navadno večino, kvalificirano večino ali soglasjem, in sicer glede na pravno podlago akta, ki ga je treba odobriti.

Svet je institucija, ki skupaj z Evropskim parlamentom sprejema zakonodajo Evropske unije v obliki direktiv in uredb ter pripravlja sklepe in nezavezujoča priporočila. Na področjih, za katera je pristojen, odloča z navadno večino, kvalificirano večino ali soglasjem, in sicer glede na pravno podlago akta, ki ga je treba odobriti.

Evropska komisija

01-10-2017

Komisija je institucija EU, ki ima izključno pristojnost zakonodajne pobude in pomembne izvršilne pristojnosti pri politikah na področjih, kot sta konkurenca in zunanja trgovina. Je glavni izvršilni organ Evropske unije, ki ga tvori kolegij članov, v katerem je po en komisar na državo članico. Nadzira uporabo zakonodaje Unije in spoštovanje ustanovnih pogodb s strani držav članic ter predseduje odborom, odgovornim za izvajanje zakonodaje EU. Prejšnji sistem komitologije so nadomestili novi pravni ...

Komisija je institucija EU, ki ima izključno pristojnost zakonodajne pobude in pomembne izvršilne pristojnosti pri politikah na področjih, kot sta konkurenca in zunanja trgovina. Je glavni izvršilni organ Evropske unije, ki ga tvori kolegij članov, v katerem je po en komisar na državo članico. Nadzira uporabo zakonodaje Unije in spoštovanje ustanovnih pogodb s strani držav članic ter predseduje odborom, odgovornim za izvajanje zakonodaje EU. Prejšnji sistem komitologije so nadomestili novi pravni instrumenti, in sicer izvedbeni in delegirani akti.

Estimates of Parliament's 2017 budget

12-04-2016

The budget of the European Parliament (EP), which accounts for less than 1.2% of the EU general budget, covers the administrative expenditure that ensures the functioning of an institution with 751 Members and 24 official languages. On 14 April 2016, the plenary is scheduled to vote on a report defining the priority objectives and proposed budget of the EP for next year.

The budget of the European Parliament (EP), which accounts for less than 1.2% of the EU general budget, covers the administrative expenditure that ensures the functioning of an institution with 751 Members and 24 official languages. On 14 April 2016, the plenary is scheduled to vote on a report defining the priority objectives and proposed budget of the EP for next year.

Evaluation in the European Commission: Rolling Check-List and State of Play

26-11-2015

This research paper aims to provide an overview of planned and ongoing evaluations of EU legislation and spending programmes carried out by each European Commission Directorate-General (DG). The general overview and state of play on the public availability of evaluations is completed by a Rolling Check-List comprising the on-going and planned evaluations on the basis of information disclosed by the Commission in various sources (DGs' Annual Management Plans, the Single Evaluation Plan, and Roadmaps ...

This research paper aims to provide an overview of planned and ongoing evaluations of EU legislation and spending programmes carried out by each European Commission Directorate-General (DG). The general overview and state of play on the public availability of evaluations is completed by a Rolling Check-List comprising the on-going and planned evaluations on the basis of information disclosed by the Commission in various sources (DGs' Annual Management Plans, the Single Evaluation Plan, and Roadmaps published since July 2015) and the information available in individual DGs. The annexes to this research paper contain an overview and links to the DGs Management Plans for 2014 (Annex I) and DGs Management Plans for 2015 (Annex II), the contact details (where available) of the evaluation function in each DG (Annex III); finally Annexes IV and V provide a list of and direct links to the evaluations published in 2014 and until 31 October, 2015 on the Commission's database of completed evaluations.

Composition of the Commission's Expert Groups and the Status of the register of Expert Groups

10-09-2015

This study aims to provide insights into the development, since 2012, of the European Commission’s system of Expert Groups, including the Register of Expert Groups. The specific focus of this study is an assessment of the European Commission’s compliance with a set of European Parliament conditions attached to repeated European Parliament budget reserves for the Expert Group budget. The European Parliament conditions aim to strengthen the balanced representation of interests in the Expert Groups, ...

This study aims to provide insights into the development, since 2012, of the European Commission’s system of Expert Groups, including the Register of Expert Groups. The specific focus of this study is an assessment of the European Commission’s compliance with a set of European Parliament conditions attached to repeated European Parliament budget reserves for the Expert Group budget. The European Parliament conditions aim to strengthen the balanced representation of interests in the Expert Groups, address conflicts of interest, and ensure transparency, in terms of open access to the working and outputs of the Expert Groups. The study finds that the European Commission, despite some progress, continues to fall short of full compliance with the European Parliament conditions on balance and transparency. Based on this study’s findings, it is considered that a more systematic approach to balance would help overcoming information asymmetries and contribute to throughput legitimacy. Enhanced transparency also has potential to enhance Expert Group outputs. This study therefore recommends a systematic approach to balance, the promotion of full transparency, more resources for Secretariat General oversight and enforcement, and the systematic evaluation of Expert Group performance at the level of the system of Expert Groups and for all individual Expert Groups.

Zunanji avtor

Blomeyer and Sanz

Prihajajoči dogodki

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Drug dogodek -
EPRS

Partnerji

Ostanite povezani

email update imageObveščanje po elektronski pošti

Sistem opozarjanja prek e-pošte, ki na vaš elektronski naslov neposredno pošlje najnovejše informacije, vam omogoča, da sledite vsem osebam in dogodkom, povezanim s Parlamentom. Vključuje zadnje novice o poslancih, informativne storitve in Think Tank.

Sistem je dostopen kjer koli na spletišču Parlamenta. Za prijavo in prejemanje obvestil Think Tanka je dovolj, da sporočite svoj elektronski naslov, izberete temo, ki vas zanima, navedete pogostost (dnevno, tedensko ali mesečno) ter potrdite prijavo s klikom na povezavo, ki jo prejmete po e-pošti.

RSS imageRSS-novice

Ne zamudite nobene informacije ali posodobitve na spletišču Evropskega parlamenta z našim virom RSS.

Kliknite na spodnjo povezavo in nastavite svoj spletni vir.