Vägtransport: trafik- och säkerhetsbestämmelser

01-11-2017

Europeiska unionen har satt som mål att skapa ett europeiskt område för trafiksäkerhet under tioårsperioden 2010–2020. Befogenheten på detta område ligger främst hos medlemsstaterna. EU:s åtgärder avser därför främst fordonens tekniska tillstånd, transport av farligt gods och vägnätens säkerhet.

Europeiska unionen har satt som mål att skapa ett europeiskt område för trafiksäkerhet under tioårsperioden 2010–2020. Befogenheten på detta område ligger främst hos medlemsstaterna. EU:s åtgärder avser därför främst fordonens tekniska tillstånd, transport av farligt gods och vägnätens säkerhet.