Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning

01-11-2017

EU stärker sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning för att främja en harmonisk utveckling i hela unionen. EU strävar särskilt efter att minska skillnaderna i utvecklingsnivåer i olika regioner. I de berörda regionerna ägnas särskild uppmärksamhet åt landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, till exempel de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öar samt gräns- och bergsområden.

EU stärker sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning för att främja en harmonisk utveckling i hela unionen. EU strävar särskilt efter att minska skillnaderna i utvecklingsnivåer i olika regioner. I de berörda regionerna ägnas särskild uppmärksamhet åt landsbygdsområden, områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, till exempel de nordligaste regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öar samt gräns- och bergsområden.