Sammanhållningsfonden

01-11-2017

Sammanhållningsfonden, som inrättades 1994, tillhandahåller finansiering för miljöprojekt och projekt som avser de transeuropeiska näten i medlemsstater vars bruttonationalinkomst per capita är lägre än 90 procent av EU:s genomsnitt.

Sammanhållningsfonden, som inrättades 1994, tillhandahåller finansiering för miljöprojekt och projekt som avser de transeuropeiska näten i medlemsstater vars bruttonationalinkomst per capita är lägre än 90 procent av EU:s genomsnitt.