Europeiskt territoriellt samarbete

01-11-2017

Europeiskt territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som används för att på ett gränsöverskridande sätt lösa problem och gemensamt utveckla olika geografiska områdens potential. Samarbetsinsatser stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom följande tre huvudkomponenter: gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete och mellanregionalt samarbete.

Europeiskt territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som används för att på ett gränsöverskridande sätt lösa problem och gemensamt utveckla olika geografiska områdens potential. Samarbetsinsatser stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom följande tre huvudkomponenter: gränsöverskridande samarbete, transnationellt samarbete och mellanregionalt samarbete.