Den gemensamma nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (Nuts)

01-11-2017

Europeiska unionen har inrättat en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter, kallad ”Nuts”, för att möjliggöra insamling, utveckling och publicering av harmoniserad regional statistik i EU. Detta hierarkiskt uppbyggda system används även för socioekonomiska analyser av regionerna och för utformningen av insatser inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik.

Europeiska unionen har inrättat en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter, kallad ”Nuts”, för att möjliggöra insamling, utveckling och publicering av harmoniserad regional statistik i EU. Detta hierarkiskt uppbyggda system används även för socioekonomiska analyser av regionerna och för utformningen av insatser inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik.