Statligt regionalstöd

01-11-2017

Syftet med det statliga regionalstödet är att stödja ekonomisk utveckling och skapandet av arbetstillfällen i EU:s mest missgynnade regioner.

Syftet med det statliga regionalstödet är att stödja ekonomisk utveckling och skapandet av arbetstillfällen i EU:s mest missgynnade regioner.