Bevarande av fiskeresurserna

01-01-2018

För att bevara fiskeresurserna måste man säkerställa ett hållbart utnyttjande av dessa resurser och en långsiktig lönsamhet för sektorn. I syfte att uppnå detta mål har EU antagit lagstiftning som reglerar tillträdet till unionens vatten, tilldelningen och användningen av resurserna, de totala tillåtna fångstmängderna, begränsningarna av fiskeansträngningen och andra tekniska åtgärder.

För att bevara fiskeresurserna måste man säkerställa ett hållbart utnyttjande av dessa resurser och en långsiktig lönsamhet för sektorn. I syfte att uppnå detta mål har EU antagit lagstiftning som reglerar tillträdet till unionens vatten, tilldelningen och användningen av resurserna, de totala tillåtna fångstmängderna, begränsningarna av fiskeansträngningen och andra tekniska åtgärder.