Allmän och yrkesinriktad utbildning

01-09-2017

Varje EU-medlemsstat bestämmer i enlighet med subsidiaritetsprincipen över själva utbildningspolitiken. EU har därför en stödjande roll på detta område. Det finns dock vissa utmaningar som är gemensamma för alla medlemsstater – en åldrande befolkning, brist på kvalificerad arbetskraft, den globala konkurrensen samt förskoleverksamhet – och som därmed kräver gemensamma insatser där länderna samarbetar och lär av varandra[1].

Varje EU-medlemsstat bestämmer i enlighet med subsidiaritetsprincipen över själva utbildningspolitiken. EU har därför en stödjande roll på detta område. Det finns dock vissa utmaningar som är gemensamma för alla medlemsstater – en åldrande befolkning, brist på kvalificerad arbetskraft, den globala konkurrensen samt förskoleverksamhet – och som därmed kräver gemensamma insatser där länderna samarbetar och lär av varandra[1].