Högre utbildning

01-09-2017

Politiken för högre utbildning fastställs av varje enskild EU-medlemsstat, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. EU har därför huvudsakligen en stödjande och samordnande roll på detta område. De främsta målen med EU:s åtgärder inom högre utbildning är bland annat att uppmuntra till rörlighet bland studerande och personal, verka för ett ömsesidigt erkännande av examensbevis och studietider, främja samarbete mellan högre utbildningsanstalter och utveckla distansundervisningen (på universitetsnivå).

Politiken för högre utbildning fastställs av varje enskild EU-medlemsstat, i enlighet med subsidiaritetsprincipen. EU har därför huvudsakligen en stödjande och samordnande roll på detta område. De främsta målen med EU:s åtgärder inom högre utbildning är bland annat att uppmuntra till rörlighet bland studerande och personal, verka för ett ömsesidigt erkännande av examensbevis och studietider, främja samarbete mellan högre utbildningsanstalter och utveckla distansundervisningen (på universitetsnivå).