Kommunikationspolitiken

01-04-2018

Behovet av god kommunikation har sin rättsliga grund i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som garanterar alla medborgares rätt till information om EU-frågor. EU-institutionerna har utvecklat flera verktyg och tjänster för att hålla kontakt med och informera allmänheten. Det europeiska medborgarinitiativet lanserades formellt 2012 och innebär att medborgarna kan vara mer direkt involverade i utformningen av ny lagstiftning och i EU-frågor.

Behovet av god kommunikation har sin rättsliga grund i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som garanterar alla medborgares rätt till information om EU-frågor. EU-institutionerna har utvecklat flera verktyg och tjänster för att hålla kontakt med och informera allmänheten. Det europeiska medborgarinitiativet lanserades formellt 2012 och innebär att medborgarna kan vara mer direkt involverade i utformningen av ny lagstiftning och i EU-frågor.