Tre länder i det östliga partnerskapet i Sydkaukasien

01-02-2018

EU:s politik för det östliga partnerskapet antogs 2009 och omfattar sex före detta sovjetiska delstater: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Partnerskapet inrättades för att stödja politiska, sociala och ekonomiska reformsträvanden i dessa länder i syfte att stärka demokratisering och goda styrelseformer, energitrygghet, miljöskydd och ekonomisk och social utveckling. Alla medlemmarna (utom Vitryssland vars medlemskap dragits in) ingår i den parlamentariska församlingen Euronest.

EU:s politik för det östliga partnerskapet antogs 2009 och omfattar sex före detta sovjetiska delstater: Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. Partnerskapet inrättades för att stödja politiska, sociala och ekonomiska reformsträvanden i dessa länder i syfte att stärka demokratisering och goda styrelseformer, energitrygghet, miljöskydd och ekonomisk och social utveckling. Alla medlemmarna (utom Vitryssland vars medlemskap dragits in) ingår i den parlamentariska församlingen Euronest.