EU:s medborgarinitiativ

01-02-2018

EU:s medborgarinitiativ är ett viktigt instrument för deltagandedemokrati i Europeiska unionen som gör det möjligt för en miljon EU-medborgare bosatta i minst en fjärdedel av medlemsstaterna att uppmana kommissionen att lägga fram ett förslag till rättsakt för att tillämpa EU-fördragen. De förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativ fastställs i detalj i förordning (EU) nr 211/2011. Sedan förordningen började tillämpas har fyra initiativ kunnat vidarebefordras till kommissionen.

EU:s medborgarinitiativ är ett viktigt instrument för deltagandedemokrati i Europeiska unionen som gör det möjligt för en miljon EU-medborgare bosatta i minst en fjärdedel av medlemsstaterna att uppmana kommissionen att lägga fram ett förslag till rättsakt för att tillämpa EU-fördragen. De förfaranden och villkor som krävs för medborgarinitiativ fastställs i detalj i förordning (EU) nr 211/2011. Sedan förordningen började tillämpas har fyra initiativ kunnat vidarebefordras till kommissionen.