Rätten att göra framställningar

01-10-2017

Sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft har alla EU-medborgare haft rätt att göra framställningar till Europaparlamentet, i form av ett klagomål eller en begäran, om en fråga som hör till Europeiska unionens verksamhetsområden. Framställningen granskas av parlamentets utskott för framställningar, som avgör om den är tillåtlig och ansvarar för att behandla den.

Sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft har alla EU-medborgare haft rätt att göra framställningar till Europaparlamentet, i form av ett klagomål eller en begäran, om en fråga som hör till Europeiska unionens verksamhetsområden. Framställningen granskas av parlamentets utskott för framställningar, som avgör om den är tillåtlig och ansvarar för att behandla den.