Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa: allmänna aspekter

01-03-2018

Lissabonfördraget ger förverkligandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa en mer framträdande roll. Genom fördraget infördes flera nya och viktiga inslag: en mer effektiv och demokratisk beslutsprocess som markerar att den gamla pelarstrukturen nu är avskaffad, utökade befogenheter för Europeiska unionens domstol och en ny roll för de nationella parlamenten. De grundläggande rättigheterna förstärks genom en stadga om de grundläggande rättigheterna som nu är rättsligt bindande för EU.

Lissabonfördraget ger förverkligandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa en mer framträdande roll. Genom fördraget infördes flera nya och viktiga inslag: en mer effektiv och demokratisk beslutsprocess som markerar att den gamla pelarstrukturen nu är avskaffad, utökade befogenheter för Europeiska unionens domstol och en ny roll för de nationella parlamenten. De grundläggande rättigheterna förstärks genom en stadga om de grundläggande rättigheterna som nu är rättsligt bindande för EU.