Immaterialrätt

01-02-2018

Immaterialrätt omfattar all ensamrätt som beviljas för intellektuella verk. Den består av två delar: dels den industriella äganderätten, som omfattar uppfinningar (patent), varumärken, industriell formgivning och bruksmönster samt ursprungsbeteckningar, dels upphovsrätten, som omfattar konstnärlig och litterär äganderätt. Sedan fördraget om Europeiska unionens funktionssätt trädde i kraft 2009 har EU haft uttryckliga befogenheter när det gäller immateriella rättigheter (artikel 118).

Immaterialrätt omfattar all ensamrätt som beviljas för intellektuella verk. Den består av två delar: dels den industriella äganderätten, som omfattar uppfinningar (patent), varumärken, industriell formgivning och bruksmönster samt ursprungsbeteckningar, dels upphovsrätten, som omfattar konstnärlig och litterär äganderätt. Sedan fördraget om Europeiska unionens funktionssätt trädde i kraft 2009 har EU haft uttryckliga befogenheter när det gäller immateriella rättigheter (artikel 118).