Politik för forskning och teknisk utveckling

01-01-2018

Den europeiska politiken för forskning och teknisk utveckling (FoTU) har varit en viktig del av europeisk lagstiftning sedan de första gemenskapsfördragen och utvidgades i början av 1980-talet i och med inrättandet av ett europeiskt ramprogram för forskning. Sedan 2014 har unionens forskningsmedel till stor del sammanförts under Horisont 2020, EU:s 8:e ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014–2020, som syftar till att säkra Europas globala konkurrenskraft.

Den europeiska politiken för forskning och teknisk utveckling (FoTU) har varit en viktig del av europeisk lagstiftning sedan de första gemenskapsfördragen och utvidgades i början av 1980-talet i och med inrättandet av ett europeiskt ramprogram för forskning. Sedan 2014 har unionens forskningsmedel till stor del sammanförts under Horisont 2020, EU:s 8:e ramprogram för forskning och innovation för perioden 2014–2020, som syftar till att säkra Europas globala konkurrenskraft.