Små och medelstora företag

01-01-2018

Små och medelstora företag utgör 99 % av alla företag i EU. De står för två tredjedelar av arbetstillfällena inom den privata sektorn och bidrar till mer än hälften av det totala mervärde som företagen skapar i EU. Flera olika åtgärdsprogram har antagits för att stödja små och medelstora företag, t.ex. småföretagsakten (Small Business Act), Horisont 2020 och Cosme-programmet. Deras syfte är att öka de små och medelstora företagens konkurrenskraft genom forskning och innovation och att förbättra deras tillgång till finansiering.

Små och medelstora företag utgör 99 % av alla företag i EU. De står för två tredjedelar av arbetstillfällena inom den privata sektorn och bidrar till mer än hälften av det totala mervärde som företagen skapar i EU. Flera olika åtgärdsprogram har antagits för att stödja små och medelstora företag, t.ex. småföretagsakten (Small Business Act), Horisont 2020 och Cosme-programmet. Deras syfte är att öka de små och medelstora företagens konkurrenskraft genom forskning och innovation och att förbättra deras tillgång till finansiering.