Biologisk mångfald, markanvändning och skogsbruk

01-02-2018

FN:s konferens om miljö och utveckling 1992 innebar ett stort steg framåt för bevarandet av den biologiska mångfalden och naturskyddet, tack vare antagandet av konventionen om biologisk mångfald. EU har i internationella sammanhang spelat en viktig roll för att hitta lösningar på problem med förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar och skövling av tropiska regnskogar. EU åtog sig 2011 att senast 2020 hejda förlusten av biologisk mångfald och försämringen av ekosystemtjänster i EU. Andra mål som anges i livsmiljödirektivet eller konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites-konventionen) har ännu inte uppfyllts. Det globala Parisavtalet om klimatförändringar som antogs i december 2015 i syfte att minska effekterna av klimatförändringarna, och den efterföljande EU-lagstiftningen för att genomföra avtalet, förväntas ha en positiv effekt på bevarandet av den biologiska mångfalden och skogar under de kommande årtiondena. Sedan 1992 har Life-programmet varit det viktigaste finansieringsinstrumentet för skyddet av den biologiska mångfalden och skogar i EU.

FN:s konferens om miljö och utveckling 1992 innebar ett stort steg framåt för bevarandet av den biologiska mångfalden och naturskyddet, tack vare antagandet av konventionen om biologisk mångfald. EU har i internationella sammanhang spelat en viktig roll för att hitta lösningar på problem med förlust av biologisk mångfald, klimatförändringar och skövling av tropiska regnskogar. EU åtog sig 2011 att senast 2020 hejda förlusten av biologisk mångfald och försämringen av ekosystemtjänster i EU. Andra mål som anges i livsmiljödirektivet eller konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites-konventionen) har ännu inte uppfyllts. Det globala Parisavtalet om klimatförändringar som antogs i december 2015 i syfte att minska effekterna av klimatförändringarna, och den efterföljande EU-lagstiftningen för att genomföra avtalet, förväntas ha en positiv effekt på bevarandet av den biologiska mångfalden och skogar under de kommande årtiondena. Sedan 1992 har Life-programmet varit det viktigaste finansieringsinstrumentet för skyddet av den biologiska mångfalden och skogar i EU.