Finansiella tjänster

01-02-2018

Finansiella tjänster utgör en viktig del av EU:s insatser för att fullborda den inre marknaden inom ramen för den fria rörligheten för tjänster och kapital. Framsteg mot integration har kommit i olika faser enligt följande uppdelning: 1) Avlägsnande av nationella inträdeshinder (1957-1973) 2) Harmonisering av nationell lagstiftning och politik (1973-1983) 3) Fullbordandet av den inre marknaden (1983-1992) 4) Skapandet av den gemensamma valutan och perioden före krisen (1999-2007) Reformer efter krisen (från 2007). Förenade kungarikets utträde ur EU medför en rad nya utmaningar med potentiella konsekvenser för sektorn för finansiella tjänster inom och utanför EU.

Finansiella tjänster utgör en viktig del av EU:s insatser för att fullborda den inre marknaden inom ramen för den fria rörligheten för tjänster och kapital. Framsteg mot integration har kommit i olika faser enligt följande uppdelning: 1) Avlägsnande av nationella inträdeshinder (1957-1973) 2) Harmonisering av nationell lagstiftning och politik (1973-1983) 3) Fullbordandet av den inre marknaden (1983-1992) 4) Skapandet av den gemensamma valutan och perioden före krisen (1999-2007) Reformer efter krisen (från 2007). Förenade kungarikets utträde ur EU medför en rad nya utmaningar med potentiella konsekvenser för sektorn för finansiella tjänster inom och utanför EU.