Allmän skattepolitik

01-02-2018

Medlemsstaterna beslutar om skatterna eftersom EU bara har begränsade befogenheter i frågan. Eftersom EU:s skattepolitik är inriktad på att få den inre marknaden att fungera smidigt, har harmoniseringen av den indirekta beskattningen behandlats före den direkta beskattningen. Kampen mot skadligt skatteundandragande och skadlig skatteflykt har nyligen blivit prioriterad politisk fråga. Skatteåtgärder måste antas enhälligt av medlemsstaterna. Europaparlamentet har rätt att rådfrågas i skattefrågor, förutom i frågor som rör budgeten, där parlamentet är medlagstiftare.

Medlemsstaterna beslutar om skatterna eftersom EU bara har begränsade befogenheter i frågan. Eftersom EU:s skattepolitik är inriktad på att få den inre marknaden att fungera smidigt, har harmoniseringen av den indirekta beskattningen behandlats före den direkta beskattningen. Kampen mot skadligt skatteundandragande och skadlig skatteflykt har nyligen blivit prioriterad politisk fråga. Skatteåtgärder måste antas enhälligt av medlemsstaterna. Europaparlamentet har rätt att rådfrågas i skattefrågor, förutom i frågor som rör budgeten, där parlamentet är medlagstiftare.